Zápis dětí z jiných mateřských škol na prázdniny

Vážení zákonní zástupci,

zápis pro děti z jiných mateřských škol na prázdninový provoz v době otevření naší mateřské školy  12.7.2021 – 23.7. 2021  proběhne:

dne 7.6.2021 od 13:15 do 15:00hod. (nejpozději 15:00hod)

Dokumenty potřebné k přihlášení:

–  evidenční list dítěte a lékařský posudek (vydá MŠ, kterou dítě navštěvuje)

vyplněná žádost o přijetí (3strany) stáhnete zde: Děti z jiných mateřských škol-žádost o přijetí 2021

Tyto dokumenty donese rodič již řádně vyplněné 

Seznam dětí, jejíž zákonní zástupci se dostaví k platbě na prázdninový provoz, bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v mateřské škole (na brance MŠ) a na webových stránkách mateřské školy: www.mskrupka.cz

Zveřejnění seznamu proběhne nejpozději dne  8. 6. 2021 pod přidělenými registračními čísly.

V případě dotazů volejte paní zástupkyni od 13:00hod.

 

Pokud bude Vaše dítě na seznamu,  je potřeba, dostavit se dne 9.6.2021 mezi 9 – 11:00 k peněžnímu vyrovnání neinvestičního poplatku a stravného (vyregulovaného dle našich platných tabulek věkového rozmezí). Přibližné částky plateb budou specifikovány spolu s vyvěšenými registračními čísly. Těmito platbami můžete pověřit i osobu blízkou.

 

O přijetí vašeho dítěte bude po zaplacení všech poplatků a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

Datum i čas plateb je závazný!!

Pokud se nedostavíte k platbě ve vyhlášeném termínu, vyhrazuje si mateřská škola právo přijmout první či následující nepřijaté dítě.

Bude-li přihlášek více, než bude volných míst na prázdninový provoz, budou přednostně přijati věkově nejstarší děti, dle doporučených kritérií MŠMT. Moc prosím- pokud mateřskou školku nemusíte akutně o prázdninách využívat (rodič na mateřské dovolené, nezaměstnaný apod.) zohledněte potřebnost umístění dětí pracujících rodičů, kteří v této nelehké situaci potřebují akutně využít volného místa v MŠ na prázdniny.